Rosättra Entreprenad Logo

Mark & Grund

I något läge kommer den stunden där markarbetet skall avslutas. Schaktningen är gjord och kanske är all  bortforsling av material är färdig.

Då är det dags att välja underlag efter vilken typ av byggnad som skall uppföras. De olika stenmaterialen skall packas noga för att kunna bära villan eller stugan. Utan överdimensionering och samtidigt utan att göra avkall på den slutliga kvalitén.

Det är när detta är klart som Rosätta Entreprenad gjuter grunden använder lecablock eller motsvarande för att därefter lämna över till byggarna.

Det är nu det börjar likna något.