Rosättra Entreprenad Logo

Vattenåtervinning

Rosättra Entreprenad försöker alltid genomföra alla uppdrag  med långsiktig hållbarhet i åtanke. Visst, det kanske inte känns så hållbart att brumma omkring med dieselmaskiner på tomten. Å andra sidan hjälper dessa till att skapa den långsiktiga hållbarheten för tomt och byggnad som helhet.

Något som blir allt mer viktigt och som många kunder nu efterfrågar är möjligheten att återvinna dagvatten. Förr i tiden fanns ofta en vattentunna vid stuprörens utkast. Men idag finns andra geniala lösningar för att ta vara på det regnvatten som annars går förlorat.

Vi lever i en del av världen där vatten inte är en bristvara. I alla fall inte ännu. Så låt Rosättra Entreprenad komma med några förslag som gör att vi gemensamt har vatten även i framtiden.